HPA極緻美學/台中/高雄美睫教學8900保證學會

關於部落格
美甲美睫專業課程教學/提供光療凝膠彩繪指甲教學、高雄二級美甲,一級美甲衝刺班,高雄新秘課程,高雄睫毛教學,植睫材料,美容丙乙級教學、凝膠指甲、美甲美睫證照班/高雄接睫毛首選/高雄植睫毛推薦/高雄韓式3D嫁接睫毛
  • 601

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

高雄美甲教學課程優惠中!!!美麗殿堂美容美學中心

&nbsp;<span style="font-family:新細明體;">美甲全科班</span><span style="font-family:times new roman;">28000</span><span style="font-family:新細明體;">元</span><br />
<strong><span style="background:rgb(217, 217, 217);"><span style="font-size:24pt;"><span style="color:red;"><span style="font-family:新細明體;">優惠</span></span></span></span></strong><strong><span style="background:rgb(217, 217, 217);"><span style="font-size:24pt;"><span style="color:red;"><span style="font-family:times new roman;">19800</span></span></span></span></strong><strong><span style="background:rgb(217, 217, 217);"><span style="font-size:24pt;"><span style="color:red;"><span style="font-family:新細明體;">元贈全套材料</span></span></span></span></strong><br />
<span style="color:black;"><span style="font-family:times new roman;">(</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">現場報名再贈磨甲機</span></span><span style="color:black;"><span style="font-family:times new roman;">)</span></span><br />
<strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">再贈</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:verdana;">:</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">光療課程價值</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:verdana;">10000</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">元</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:verdana;">~</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">行動要快</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:verdana;">~~</span></span></span></span></strong><strong><span style="letter-spacing:0.75pt;"><span style="font-size:13.5pt;"><span style="color:black;"><span style="font-family:新細明體;">快</span></span></span></span></strong><br />
繼續閱讀
網誌分類篩選
收起分類
分類篩選
相簿設定
標籤設定
相簿狀態